2018-03-30-10.00

1. Intochtslied: Lied 564: 1, 2 en 3
2. Stil gebed
3. Votum en groet
4. Psalm 40: 4 en 5
5. Geloofsbelijdenis
6. Lofzang van Zacharias: 2
7. Gebed om de opening van het Woord
8. Schriftlezing: Exodus 12:21-28, Mattheus
26:1 en 2
9. Psalm 51: 4 en 7
10. Woordverkondiging: Exodus 12:21-28 en
Mattheus 26:1 en 2
Thema: Het paaslam sterft
11. Lied 159: 1, 5, 6 en 7
12. Dienst der offeranden
13. Dankgebed en voorbeden
14. Psalm 81: 11 en 12
15. Zegen
Joomla SEF URLs by Artio

Protestantse Kerk

De hervormde gemeente 'de Levensbron' in Goes behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.logo-pkn-240